Välkommen till DAC

Sedan 2010 har DAC verkat för att visa styrkan i ett kvalitativt och djupgående samspel mellan konst, design och ny teknik. Vi har presenterat framstående exempel på projekt och initiativ som pekar på nödvändigheten i ett sådant samspel. I våra egna projekt är det en självklarhet att se till att olika kompetenser möts och arbetar tillsammans.
Vi tror på ett scenario där kunskapen inom kulturen möter det tekniska kunnandet på lika villkor.

Visualization 4D

DAC har skapat en unik visualiseringslösning under namnet Visualization 4D, där samexisterar den traditionella arkitekturmodellen av trä eller papp med en interaktiv, animerad virtuell modell. Sammantaget skapas en levande upplevelse som hela grupper kan samlas runt utan behov av tillbehör i form av glasögon, VR set, surfplattor eller annan teknik.

Urban Projections

Vi har skapat uttryck och verktyg så att stadsrummet kan bli en scen fylld av färg och ljus för alla som vill delta. Det handlar om storskaliga, interaktiva ljuskonstinstallationer i stadsrummet som engagerar –  Staden som målarduk. Med stöd av ny teknik som datorseende, neurala nätverk kan alla bjudas in att delta. Att använde en ljuskälla, t.ex. den inbyggda lampan som finns i de flesta mobiltelefoner är tillräckligt för att vara en del i skapandet.

DAC Exhibition

DAC kan snabbt ställas om från konst- design och tekniklabb till utställningslokal. Att spontant få möjlighet att presentera viktiga företeelser i omvärlden är av stort värde för oss. Återkommande i slutet av maj varje år visas en tematisk utställning med studenter från Stockholms universitet.

DAC Lab

Att föreställa sig, lära och experimentera. Tre nyckelord för nyskapande. DAC Lab är i mångt och mycket en verkstad med attityden att ”allt” går att bygga och där idén om prototyping gör det möjligt. Oftast drivs verksamheten genom externa resurser och i samarbete.
DAC Lab skapar förutsättningar för kommande projekt och uppdrag.


LITE OM BAKGRUNDEN TILL DAC

Institutionen för data- och systemvetenskap och Atrium Ljungberg var 2010 två av grundarna av DAC som etablerades hos Atrium Ljungberg i Ärvinge, Kista. DAC byggdes upp som en besöksmiljö och kunde erbjuda innovativa attraktioner som visade på styrkan i samspelet mellan konst, design och ny teknik. Genom DAC kunde Institutionen och Atrium Ljungberg presentera sina visioner för framtiden. DAC kom att ta en aktiv roll i framväxten av NOD kvarteret, Borgarfjordsgatan 12.