DAC Exhibition

DAC kan snabbt ställas om från konst- design och tekniklabb till utställningslokal. Att spontant få möjlighet att presentera viktiga företeelser i omvärlden är av stort värde för oss. Återkommande i slutet av maj varje år visas en tematisk utställning med studenter från Stockholms universitet.

HISTORISK KONST

Genom samarbete med Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet kunde studenterna från konstvetenskapliga programmet tillsammans med oss producera en utställning om mötet mellan ny teknik och historisk konst. Analyser av verk med hjälp av röntgen och ultraviolett ljus visade dolda skikt och undermålningar. Kemiska och mikroskopiska studier av bindemedel och pigment berättar om samanhanget där verket blev till.
Utställningen genomfördes med hjälp från Nationalmuseum och Uffizi Museum i Florens.
Tack till Dataton AB.

KISTA I KRISTALLKULAN

Studenter inom programmet för Digitala Medier genomförde intervjuer och studerade planer för Kistas framtida utveckling vad gäller stad och byggande. Underlaget sammanställdes och gestaltades tillsammans med DAC i olika digitala medieformer. Genom animerad projection mapping såg man ett höghus växa fram, Augmented Reality via mobiltelefonen gav bilder av framtiden mitt ute i landskapet.
Tack till Dataton AB.

SHAPED VISION

Form och bild, två olika världar? DAC visade 14 projekt som på olika sätt rörde form, yta och visualisering. I centrum stod metoder för visualisering av stadsutveckling.
Vi har intresserat oss för metoder som ökar synlighet och förståelse i stadsutvecklingsprocessen, från tidigt planarbete till medborgardialog. Med hjälp av rumslig gestaltning, bild , färg, ljud och ljus får astrakt information liv och vi görs delaktiga.

ELEKTRONISKA PIONJÄRER

Utställning med elektroniska datorexperiment, från tidigt 1960-tal till 1980-tal. Verk av Erkki Kurenniemi & Jan Bark, Ralph Lundsten, Karl-Birger Blomdahl, Göran Sundqvist och Jan W Morthenson. Dessutom visas verk av Katarina Löfström.
I övrigt visades audiovisuella experiment som gestaltar pågående forskning på Institutionen för data- och systemvetenskap och eGOVlab. Exempelvis 4D animationen ”Maya” producerad i samarbete med Tillväxtverket samt ”Haptosonics” – samarbete med Rumänska kulturinstitutet
Utställningen genomfördes i samarbete med FILMFORM.

AFFECT MACHINE

The Affect Machine Historical Archive. En installation och film om ett konstnärligt forskningsprojekt vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) vid Stockholms Universitet och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Genom att överdriva samtida fenomen som sociala nätverk, ’crowd funding’ och näthandel, beskriver vi den tekniska och filosofiska grunden för en social utopi.

BRÄDSTAPELN

DAC presenterade sin visualisering av planerna för kvarteret Brädstapeln. På uppdrag av Areim och i samarbete med arkitekten Manuelle Gautrand och arkitektkontoret Equator arbetade vi fram en animerad berättelse som uttrycks både i fysisk form och digitala medier.
Utställningen i sin helhet beskrev kvarterets historik och framtidsplaner i film, text och bild.

DSV 50ÅR

DSV är en av världens äldsta Data- och Systemvetenskapliga institutioner, för att inte säga DEN älsta. Transmediastudenter tillsammans med oss undersökte, tolkade och lyfte fram historiken i en interaktiv utställning. Interaktiv video, dataspel och Kinect styrda gratulationer.

MAKERSPACE – HACKERSPACE

Med utställningen ville vi betona vikten av tillgängliga platser för fritt, avancerat skapande, lärande och utveckling både i och utanför de stora företagen och institutionerna. Vi ville visa exempel på de fantastiska projekt som skapats och de som blir till just nu.
Tack till: Stockholm Makerspace, GGM IF, Makerspark, Geek Girl Mini, Pew Square, Kids Hack Day, Openlab Make och Floating Pictures.

ÅKE KARLUNG

I en särskild festival uppmärksammades Åke Karlungs verk och filmer.
Åke Karlung var en gränsöverskridande allkonstnär, experimentfilmare och bildkonstnär.
Tack till Monica Nieckels och Jon Karlung.
Ett samarbete mellan DAC, Filmform och Bahnhof.

E-FÖRVALTNING

Välkomna till vernissage och se hur gränserna mellan den verkliga och den digitala världen suddas ut. E-förvaltning, 24 timmars myndigheten, e samhället, e-demokrati – med hjälp från eGov Lab granskades olika e-tjänster ute i samhället. Studenter från DSV utvecklade och gav förslag till digitala lösningar som underlättar för medborgarna.

Digital Art Center