DAC Lab

Att föreställa sig, lära och experimentera. Tre nyckelord för nyskapande. DAC Lab är i mångt och mycket en verkstad med attityden att ”allt” går att bygga och där idén om prototyping gör det möjligt. Oftast drivs verksamheten genom externa resurser och i samarbete.
DAC Lab skapar förutsättningar för kommande projekt och uppdrag.

TRACE OF LIGHT

Ett pilotprojekt och förstudie med dansare / koreograf, textil- / kostymdesigner, ljusartist och filmskapare. Projektet undersöker hur dansarens rörelser interagerar med rummet för att skapa en scenografi av ljus och färg i realtid genom optiska sensorer och datorseende.
Projektet drivs i samarbete med Floating Pictures och skall bli ett fullskaligt sceniskt evenemang.

BARNENS NOBEL

Förskolebarn från hela Stockholm har, tillsammans med sina pedagoger, tolkat olika Nobelpristagares upptäckter inom de 6 olika områdena som Nobelpriset delas ut i; Fysik, Kemi, Medicin, Litteratur, Ekonomi och Fred.
Barnens bilder och texter har sammanställts till en animerad skiss på möjliga fasadprojektioner med animationer, ljud och musik.
Syftet med projektet är att inkludera fler barn och unga i Stockholms mest berömda evenemang, låta barn få känna kunskap och ägandeskap kring några av vår tids mest komplexa vetenskapliga och samhällsvetenskapliga frågor och att synliggöra detta i stadsrummet.


Projektet drivs i samarbete med Floating Pictures och avses att förverkligas i full skala i samband med Nobel festligheterna.

SONIC TRACES

Med stöd av ny teknik som datorseende, neurala nätverk och ai vill vi bjuda in publiken att bli medskapare av musikaliskt verk.
Att använda en ljuskälla, t.ex. lampan som finns i mobiltelefonen är tillräckligt för att ta del i musikskapandet.


SUNDSVALL X 40

I Sundsvall pågår mer än 40 stora och små stadsutvecklingsprojekt vissa av dem innebär stora förändringar i staden. Vi hjälper till att strukturera planerade händelser för att presenteras i Sundsvalls Visions Center.

SCEN OCH MUSEUM

Vi ser en stor nytta för museer och olika scener för drama, musik, cirkus och dans samt event och mässor att arbeta med Visualization 4D och datorseende till stöd för besökarnas och publikens möjligheter till deltagande och interaktion.

Stadsmuseet Stockholm

Gemensamt arbete med idéutveckling och prototypbygge inför renoveringen av museet.

Tekniska Museet stockholm

DAC fick i uppdrag att bidra till anpassningen av entresolplanet i stora hallen till en scen för digital konst.

Nationalmuseeum

Genom samarbete med Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet och i dialog med Nationalmuseum utvecklade DAC en prototyp som ger museibesökare möjlighet att interagera med historiska verk. Med hjälp av lampan i mobilen kan man spåra dolda lager i bilderna.

Dramaten

Stockholms universitet och Dramaten har inlett ett långsiktigt samarbete. Dramaten vill nu skapa ett teaterstycke utifrån dataspelet Inside, DAC ser potential i att bygga scenografi utifrån Visualization 4D.

ARBETSPASS

Robotlabb

I Kungsträdgården samlades barn och unga från Stockholms alla skolor, mer än 20 000 personer deltog i initiativet från Stockholms Kulturförvaltning. DAC i samarbete med Stockholm Makerspace och Stockholms stadsbibliotek anordnade en robotverkstad.

Laserlabb

LaserLab i Kungsan, barn och unga och allmänheten var välkommen att laborera med någon typ av ljuskälla, lasrar, ficklampa och mobiler för att skapa bilder. Samarbete med Floating Pictures och Stockholms stad.

Makare

Ett tillfälle att bygga med elektronik och kod, öppet för alla intresserade. En möjlighet att forska och experimentera. I samarbete med Kista Mentor Space och Kista Sciense City.

Workshops

I samarbete med andra organisationer bjuder DAC in till öppna workshops.

DAC UTVECKLING

Intern utveckling och prototypkonstruktion som driver fram idéer och lösningar är nödvändig för att skapa nya projekt som får se dagens ljus.

Visualisering

Bildanalys

Rumslig gestaltning

Ljudteknik

Gästspel

Kunskap

Praktik

Allt på en gång

Digital Art Center