Visualization 4D

DAC har skapat en unik visualiseringslösning under namnet Visualization 4D, där samexisterar den traditionella arkitekturmodellen av trä eller papp med en interaktiv, animerad virtuell modell. Förståelsen av vad som visas blir mycket hög. Sammantaget skapas en upplevelse som hela grupper kan samlas runt utan behov av tillbehör i form av glasögon, VR set, surfplattor eller annan teknik. Metoden lämpar sig för många ändamål men stad och stadsutveckling ligger högst på listan.

Med Visualization 4D följer erbjudande om en metodik som vaskar fram det viktiga att berätta i ett framväxande projekt. Vad skall göras? Vad skall berättas? Hur det berättas bygger på kunnande inom bild, gestaltning, drama, deltagande och förmedling.

SERGELSTADEN

Vasakronan Fastigheter AB driver ett omfattande utvecklingsprojekt under namnet Sergelstan mitt i Stockholm City, projektet involverar tre byggnader, tre gator och ett torg. Området kommer att få ett nytt uttryck, och en helt ny funktion och därigenom kunna erbjuda moderna centrala kontor, nya handelsytor, bostäder, hotell och mötesplatser.

DAC åskådliggör historiken och den planerade omdaningen av området genom Visualization 4D. Vi bygger en blandning av fysiska modeller och digital media där man med hjälp av projektioner och smart programvara kan ge liv åt modellen med bilder, ljud och animationer. En animation visar solens, skuggornas och ljusets spel över gator och byggnader, en berättelse talar om tiden från sekelskiftet till några år in i framtiden, genom egna kapitel uppmärksammas särskilt Malmskillnadsgatan och Sergelgatan.

Modellen kan styras från en smartphone, dator eller surfplatta. Därifrån styrs musik och ljud, animerade, interaktiva sekvenser, filmer och bildspel.

BRÄDSTAPELN

Trygg-Hansa-huset är en av Stockholms arkitektoniska skatter. Ursprungsarkitekterna Tengbom och Salamon förverkligade nya ideér då de ritade byggnaden, exempelvis genomfördes öppna kontorslandskap baserade på hexagoner, eller ”muttrar” som man sa. Fastighetsföretaget Areim vill tillföra en ny vision som gör platsen relevant och tillgänglig i dag, ”en ny knutpunkt på Kungsholmen”

På uppdrag av Areim och i samarbete med Manuelle Gautrand Architecture bidrog DAC med en visualisering över planerna för kvarteret Brädstapeln. Paviljongen i korsningen Flemminggatan och Schelegatan blev till en publik utställningsmiljö, därmed en plats för dialog, insyn och besökarnas möjlighet till påverkan.

BAS BARKARBY

Barkarbystaden i Järfälla kommun är det största stadsbyggnadsprojektet i Stockholmstrakten. Här växer under en femtonårsperiod en helt ny stadsdel fram med närmare 40 000 nya invånare. Atrium Ljungberg planerar tillsammans med Järfälla kommun att skapa det multifunktionella kvarteret Bas Barkarby.

DAC arbetade med visualiseringar tidigt i utvecklingsarbetet och kunde presentera alternativa funktioner och lösningar mitt i processen innan beslut var fattade. På ett dynamiskt sätt användes modellen som underlag för dialog då stora grupper besökare kunde lämna synpunkter och olika förslag kunde granskas.

MAYA

Tillväxtverket vill skapa förutsättningar för företagande och underlätta för dem som vill starta verksamhet. Varje år startar ca 3000 nya restauranger, många entreprenörer känner inte till hur komplicerat det kan vara. Genom utveckling av nya e-tjänster ville verket se nya verktyg som gör processen smidigare. Uppgiften för DAC var att skapa en berättelse i ett nytt format som lyfte fram en persons drömmar om restaurang, det fick bli berättelsen om Maya.

Berättelsen om Maya bygger på intervjuer med entreprenörer i branschen och gestaltas genom Visualization 4D. Modellen visar olika restaurangmiljöer och är byggd i skala 1:1. I ljudspåret hör man Mayas tankar och funderingar. Modellen tjänade som introduktion och bakgrund till en lång rad arbetspass med inbjudna deltagare där e-tjänsten diskuterades.

NOD KVARTERET

för bland annat lärande, forskning och näringsliv. Nod ligger placerat mellan det äldre och det nya framväxande Kista.
I Nod sammanförs lärande, akademi, forskning, kultur och näringsliv . Syftet med Nod är att utgöra en brygga mellan de som bor, besöker och verkar i Kista samt tillföra nya verksamheter till området.

DAC och Atrium Ljungberg samarbetade långt innan NOD fanns eller ens var påtänkt, vi törs påstå att det är tack vare oss som NOD finns idag. DAC som tidigare låg i Ärvinge presenterade vad som skulle komma att hända i det framtida Kista, däribland NOD Kvarteret. Redan 2011 kunde besökare fritt vandra runt i kvarteret som presenterades på en 7 x 3 m stor projektionsyta framför dem.

ELEMENTICA

Bredbandsoperatören Bahnhof planerar datahallsprojektet Elementica. Datahallen utmärker sig genom en energilösning där överskottsvärme från datahallen förs in i fjärrvärmesystemet, samtidigt som datahallen får kyla tillbaka. Om ett sådant system blir vanligt i framtiden påverkar det stadsplaneringen då datahallar utifrån en energisynpunkt med fördel kan placeras i tätbebyggt område.

Ur en internationell synpunkt är projektet svårt att förklara då fjärrvärme inte finns i många länder.
Uppgiften för DAC var att visualisera flödet av värme och kyla i en mobil modell som kan riggas på internationella mässor och andra utställningssammanhang.

Digital Art Center